Persentil Hesaplama

Doğum Günü
Kız
Erkek
Boy
Kilo
Baş Çev.

* Baş çevresi 3 yaşına kadar ölçülür

Persentil değerleri referans kaynak; Makale: Türk çocuklarında vücut ağırlığı, boy uzunluğu, baş çevresi ve vücut kitle indeksi referans değerleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2008; 51: 1-14


Türk çocuklarında vücut ağırlığı, boy uzunluğu, baş çevresi ve vücut kitle indeksi referans değerleri ile çocuğunuz gelişimini takip edebilirsiniz.

Yıllardır ülkemizde çocuk gelişiminin takibinde, eski değerler ile karşılaştırma yapılıyordu. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2008; 51: 1-14 sayısında yer alan makalede, Türk çocuklarının büyümelerinin değerlendirilmesinde kullanılabilecek güncel referans değerlerini saptamak için sağlam çocuk polikliniğinde izlenen 2391 erkek ve 2102 kız çocuğunda elde edilen vücut ağırlığı, boy uzunluğu ve baş çevresi ölçümleri ile İstanbul’un sosyoekonomik düzeyi görece iyi semtlerindeki okullara devam eden ve izlenen 1100 erkek ve 1020 kız çocuğunda elde edilen vücut ağırlığı ve boy uzunluğu ölçümleri değerlendirildi.

Biz de akıllı kadın web sitesi olarak sizlere, bu makaledeki hazırlanan gelişim tablosuna göre bir hesaplama aracı hazırladık. Aşağıdaki forma, çocuğunuzun şu andaki boy, kilo ve baş çevresi değerlerini girip gelişimini takip edebilirsiniz. Çocuğunuzun persentil değer aralığını grafiksel olarak görebilirsiniz. Bu sonuçlar kesin olarak bir bulguyu işaret etmezler, mutlaka belirli aralıklarla çocuğunuzun gelişimini takip edip, hekimlere danışmanızı tavsiye ederiz.

Yaşa göre ağırlık ve boy ölçümleri bir çocuğun sağlık durumunun değerlendirmesinde en güvenilir göstergelerden birisidir. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından “uluslararası büyüme standartları” olarak önerilen persentil değerleri (ABD) çocuklarının ölçümlerinden türetilmiştir. Bu makaledeki gelişim tablosu değerleri ile genel olarak birbirine çok yakındır. Daha fazla bilgi için; http://www.cshd.org.tr/uploads/pdf_CSH_279.pdf